SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Văn Tiên
NV kinh doanh - 0906 763 929

Mr Vũ Đức An
NV kinh doanh - 0985 852 682

Phòng Kế Toán
- (08) 540 311 29

Mr Đỗ Kim Sinh
Giám Đốc - 0903 889 613

Phòng kinh doanh / Chăm sóc khách hàng

- (08) 540 311 28

BĂNG KEO

Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo hai mặt
Băng keo hai mặt