KEO DÁN

VẢI NHÁM - GIẤY NHÁM

thông tin liên hệ
Mr Đỗ Kim Sinh
- 0903 889 613

Mr Nguyễn Văn Tiên
- 0906 763 929

Phòng Kế Toán

(08) 540 311 28 - (08) 540 311 29

KEO DÁN - CHẤT DÍNH

Keo 502
Keo 502
Keo con chó P66
Keo con chó P66
Keo epoxy
Keo epoxy
Keo dán nhám
Keo dán nhám
Keo sữa Eva
Keo sữa Eva
Keo sữa pvac
Keo sữa pvac
Keo sữa ghép gỗ
Keo sữa ghép gỗ
Keo AB
Keo AB

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Etyl Axetat
Etyl Axetat
Butyl Acetate
Butyl Acetate
Toluene
Toluene
Xylene
Xylene

VẢI NHÁM - GIẤY NHÁM

Vải nhám JB5
Vải nhám JB5
Vải nhám cá ngựa
Vải nhám cá ngựa
Giấy nhám các loại
Giấy nhám các loại
Giấy nhám ngành gỗ
Giấy nhám ngành gỗ